Ιδιαίτερες ηλεκτρονικές κλειδαριές

Ηλεκτρονικοί κύλινδροι

Ευκολίες στα δωμάτια

Minibar

Ελεγχόμενη είσοδος με καλαισθησία

Σύγχρονες ηλεκτρονικές κλειδαριές

/
υποστηριξη habakis

Υποστήριξη

Αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας μας απευθύνεται στους χρήστες κυρίως των ξενοδοχειακών προϊόντων και συστημάτων, που έχουμε ήδη διαθέσει.

Στην περίπτωση, που χρειάζεται υποστήριξη εξ αποστάσεως με σύνδεση υπολογιστών, αυτή γίνεται μόνο μέσω TeamViewer v.9. Αν δεν υπάρχει η συγκεκεριμένη έκδοση του προγράμματος στον απομακρυσμένο υπολογιστή, μπορεί να ληφθεί στο ακόλουθο Link και να εγκατασταθεί:
TeamViewer

Για ζητήματα καθημερινής λειτουργίας ή/και επισκευής των κλειδαριών, των χρηματοκιβωτίων, των minibar κλπ. παρέχονται απολύτως δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες με οδηγίες σε κείμενα και video προς διευκόλυνση των αρμοδίων στελεχών του ξενοδοχείου και κυρίως προς όφελος του ξενοδόχου. Το σχετικό Link για αυτές τις υπηρεσίες είναι το ακόλουθο:
support.habakis.eu

Share: